เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

กลุ่ม Mammillaria

กลุ่ม Mammillaria เป็นกลุ่มที่มีอยู่มากมาย มากถึง 200 ชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป อาจจะเป็นได้ทั้งต้นเดี่ยว หรือเป็นแบบพุ่มกอ มีหนวดดกแหลมคม คล้ายกับเข็ม หนามมีลักษณะคล้ายกับเส้นผม ลำต้นสูงไม่มากนัก ประมาณ 8-10 ฟุต สำหรับสกุลนี้รู้จักกันดี ได้แก่ Mammillaria และ Neolloydia มีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน เช่น Memmillaria zeilmanniana , Mammillaria wildii, Mammillaria rhodantha , Mammillaria microhelia , Memmillaria martinezii , Memmillaria pringleim , Memmillaria thereae, Memmillaria candida , Memmillaria solisii , Memmillaria tolimensis , Memmillaria autihamata เป็นต้น

[…]

สกุล Rhipsalis

สกุล Rhipsalis แคคตัสในสกุลนี้มีอยู่มากกว่า 60 ชนิดและอีกหลากหลายสายพันธุ์ ชื่อสกุล Rhipsalis มาจากภาษากรีก หมายถึง การทำงานของเครื่องจักรสาน ซึ่งหมายถึงทรงต้นที่มีกิ่งก้านเล็ก ผอมและอ่อน แคคตัสในสกุลนี้เป็นพืชจำพวก epiphytic แตกกิ่งก้านได้อย่างอิสระและมักจะห้อยย้อยลงมา อาจพบว่ายาวได้ถึง 0.3-2 เมตร ลำต้นมีหลายรูปร่างลักษณะ เช่น ผอมเล็ก อ้วนกลม เป็นทรงกระบอก หรือเป็นสี่เหลี่ยม สีลำต้นก็มีหลายสีตั้งแต่สีเขียวอมเหลืองจนไปถึงสีเขียวเข้ม ตุ่มหนามมีขนาดเล็ก บริเวณใกล้ตุ่มหนามมีสีแดงเรื่อๆ อยู่ด้วย อาจจะมีหนามหรือไม่มีก็ได้ บางครั้งอาจจะพบเป็นขนแข็งสั้นๆ หรือขนที่มีลักษณะคล้ายเส้นผม

ดอกมีขนาดเล็ก เกิดในบริเวณตุ่มหนาม 1 ดอกต่อ 1 ตุ่มหนามและสามารถเกิดได้พร้อมกันหลายๆ ดอก มีหลายสี เช่น สีขาว สีออกเหลืองๆ สีชมพู สีม่วง ผลมีเนื้อนุ่ม เมื่อสุกจะเป็นสีขาวจนถึงสีม่วง

แคคตัสในสกุล Rhipsalis มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบเม็กซิโก หมู่เกาะเวสต์อินดีส และแถบอเมริกาใต้ แต่บางชนิดพบได้แถวๆ ตะวันออกของแอฟริา […]

กลุ่ม Echinocactus

กลุ่ม Echinocactus แคคตัสกลุ่มนี้มีลำต้นค่อนข้างเล็ก มีลักษณะเป็นทรงกลมแป้นหรือกระบอก ส่วนของสันต้นเห็นได้ชัดเจน บริเวณโคนของหลอดดอกอาจมีปุยนุ่มหรือไม่มีก็ได้ แต่จะไม่มีหนามขึ้นปกคลุม ดอกจะเกิดอยู่ในบริเวณกลางลำต้นทางด้านบนสุดของต้นและไม่มี Cephalium (บริเวณที่หนาม หรือขนแข็งสั้นๆ ขึ้นอยู่รวมกันอยู่อย่างหนาแน่น อาจจะพบอยู่ด้านข้างหรือปลายยอดของต้น เป็นบริเวณที่เกิดดอกและติดผล)

แคคตัสในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็นหลายสกุลด้วยกัน ได้แก่ Ancistrocactus , Ariocarpus , Astrophytum , Aztekium , Cochemiea , Coloradoa , Copiapoa , Coryphantha , Dolichothele , Echinocactus , Echinomastus , Echinofossulocactus , Encephalocarpus , Epithelantha , Escobaria , Ferocactus , Gymnocalycium , Hamatocactus , Homalocephala , […]

กลุ่ม Lobivia

กลุ่ม Lobivia สำหรับกลุ่มนี้มีลักษณะลำต้นเป็นทรงกลม ขรุขระ ขนาดไม่ใหญ่มากนัก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-15 เซนติเมตร มีหนามแหลมเล็กจำนวนมากแผ่ออกโดยรอบ มีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน เช่น Lobivia aurea, Lobivia cinnabarina , Lobivia jajoiana , Lobivia maximiliana var. corbula , Lobivia haageana , Lobavia minuta , Lobivia huascha var. rubra , Lobivia drijveriana , Lobivia acanthoplegma var. leucantha , Lobivia wrightianan , Lobivia famatimensis เป็นต้น

[…]

สกุล Echinocereus

สกุล Echinocereus แคคตัสสกุลนี้มีอยู่ประมาณ 100 กว่าชนิด และมีอีกหลายสายพันธุ์ ชื่อสกุล Echinocereus มาจากภาษากรีกว่า Echinus หมายถึง เม่น และภาษาละตินว่า Cereus หมายถึง เทียนขี้ผึ้ง แคคตัสบางชนิดในสกุลนี้มีชื่อสามัญว่า Hedgehog Cactus

แคคตัสในสกุล Echinocereus นี้มีดอกสวยงามมากที่สุด สามารถแบ่งกลุ่มได้หลากหลายสายพันธุ์ตามลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น Echinocereus viridiflorus มีลักษณะลำต้นตั้งตรง ขนาดเล็ก ออกดอกขนาดเล็กสีเขียว Echinocereus subinermis จะออกดอกขนาดใหญ่สีเหลือง Echinocereus gentryi มีหลอดดอกยาว Echinocereus reichenbachii มีลำต้นแคบเล็กและหนามรูปหวี ดอกมีขนาดใหญ่ Echinocereus longisetus มีหนามยาวหนาแน่นและดอกมีขนาดใหญ่ Echinocereus triglochidiatus มีลักษณะเป็นต้นเลื้อย ขนาดใหญ่ มีหนามแข็งแรง ส่วนดอกคล้ายเคลือบด้วยขี้ผึ้ง และบานได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ส่วนใหญ่ดอกมักจะเกิดที่ตุ่มข้างของต้น แต่มีอยู่ 2-3 ชนิดที่มีดอกใกล้ตุ่มหนาม […]