เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

ลักษณะผลของแคคตัส

ผลของแคคตัส

โดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะผลของแคคตัส จะมีสีที่มีความสดใส สะดุดตา รูปร่างแตกต่างกันออกไปมากมาย เช่น รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก หรือรูปไข่ ผิวมีลักษณะมันเรียบ มีขนหรือหนามแข็งปกคลุม หรือมีลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนทับกัน บางชนิดก็อาจจะมีหลายๆ ลักษณะปะปนกันไป เช่น มีทั้งเกล็ดและมีทั้งขน เป็นต้น

ส่วนเนื้อในผลของแคคตัส นั้นมีลักษณะที่นุ่มใสคล้ายๆ กับวุ้น และมีเมล็ดปะปนอยู่ในเนื้อ บางชนิดเมื่อผลแก่เต็มที่จะแห้งไปทั้งผล แต่บางชนิดเมื่อผลแก่จะปริแตกออกมาทำให้เมล็ดกระเด็นหายไปได้

สกุล Espostoa

Espostoa

สกุล Espostoa แคคตัสในสกุลนี้มีอยู่ 8 ชนิด และมีอีก 2-3 สายพันธุ์ ชื่อสกุล Espostoa ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ N.E. Espostoa of Lima ของประเทศเปรู ต้นมีลักษณะเป็นพุ่มๆ หรือคล้ายไม้ยืนต้นก็ได้ มีสีเขียว ปกคลุมไปด้วยขนพุ่มสีขาวหนาแน่น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-15 เซนติเมตร และสูง 2-7 เมตร ลำต้นเป็นสัน 20-30 สัน มีตุ่มหนามอยู่ชิดติดกัน ประกอบไปด้วยหนามข้างที่มีขนาดสั้น ค่อนข้างละเอียดมีหลายสี เช่น สีขาว สีเหลือง หรือสีออกแดงๆ ประมาณ 20-40 อัน หนามกลางมีลักษณะเหมือนกับหนามข้าง แต่แข็งแรงกว่า มีอยู่ประมาณ 1-2 อัน และยาวประมาณ 1-4 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังมี cephalium ซึ่งปกคลุมไปด้วยขนสีเขียวออกเหลืองๆ ถึงสีน้ำตาล อยู่ทางด้านข้างของลำต้น

ดอกจะออกอยู่ตรงบริเวณ cephalium มีลักษณะทรงกรวย สีขาว มักจะบานตอนกลางคืน มีขนาดยาวประมาณ 4-8 เซนติเมตร ผลเมื่อสุกจะเป็นสีแดง มีขนปกคลุมอยู่เล็กน้อย ขนาดยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร แคคตัสในสกุล Espostoa มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเอกวาดอร์ เปรู และโบลิเวีย ปลูกเลี้ยงได้ง่ายและสามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยเมล็ด

ลักษณะดอกของแคคตัส

Possibly some type of Mammillaria

ลักษณะดอกของแคคตัส จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปกรวย รูประฆัง รูปจาน หรือมีลักษณะเป็นหลอด ดอกของแคคตัสมี 2 แบบด้วยกัน คือ

  1. ดอกแบบ Actinomorphic คือ ลักษณะของดอกที่แบ่งตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางได้เป็น 2 ส่วน มีลักษณะเหมือนกันทุกประการและแบ่งได้มากกว่า 1 ครั้ง
  2. ดอกแบบ Zygomorphic คือ ลักษณะของดอกที่แบ่งตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางได้เป็น 2 ส่วน โดยมีลักษณะเหมือนกันทุกประการและแบ่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

สกุล Hamatocactus

Hamatocactus

สกุล Hamatocactus แคคตัสในสกุลนี้มีอยู่ประมาณ 6 ชนิดและอีก 2-3 สายพันธุ์ ชื่อสกุล Hamotocactus มาจากภาษาละติน หมายถึง แคคตัสที่มีลักษณะเป็นตะขอ ต้นมีลักษณะทรงกลมถึงทรงกระบอก สีเขียวถึงสีเขียวอมน้ำเงิน แต่บางครั้งก็จะเหลือบๆ น้ำตาล ลำต้นเป็นสัน มีประมาณ 12-14 สัน มีตุ่มหนามลักษณะเป็นรูปไข่วางเรียงอยู่ห่างกัน ประกอบไปด้วยหนามข้างรูปทรงกลมหรือแบน ซึ่งอาจจะมีลักษณะตั้งตรง โค้งงอ หรือมีปลายเป็นตะขอ ประมาณ 7-15 อัน แต่ละอันยาวประมาณ 1.25-1.75 เซนติเมตร ส่วนหนามกลางมีหลายสีด้วยกัน ได้แก่ สีขาว สีเหลือง สีน้ำตาลออกแดงๆ มีอยู่ประมาณ 1-5 อัน แต่ละอันยาวประมาณ 1-12.5 เซนติเมตร หนามกลางอันที่ยาวที่สุดจะมีปลายงอคล้ายกับตะขอ

ดอกมีลักษณะทรงกรวย สีเหลือง โคนกลีบดอกเป็นสีแดง สีน้ำตาลอมม่วง หรือสีม่วง ผลมีลักษณะทรงกลมหรือเป็นรูปไข่ ยาวประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร

แคคตัสสกุล Hamatocactus มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา และทางตอนเหนือของเม็กซิโก ขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยการเพาะเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินหลายประเภท แต่ไม่ควรให้น้ำจนมากเกินไปในช่วงฤดูหนาว

ลักษณะทั่วไปของแคคตัส

cactus2

ลักษณะทั่วไปของแคคตัส โดยปกตินั้นคนส่วนใหญ่จะคิดว่าแคคตัสหรือต้นไม้ที่มีหนามแต่ในความเป็นจริงแล้ว แคคตัสบางสกุลอย่าง Lophophora หรือ แคคตัสสกุล Astrophytum บางชนิดนั้นก็ไม่มีหนามเลย ในขณะที่ไม้อวบน้ำบางสกุลอย่าง Euphorbia ก็มีหนาม แต่ไม่จัดว่าเป็นแคคตัส

ตามหลักพฤกษศาสตร์ได้พูดเอาไว้ว่าพืชที่จัดว่าเป็นแคคตัสหรือจัดอยู่ในวงศ์ Cactaceae นั้น เป็นไม้ยืนต้นและต้องมีบริเวณที่เรียกว่าตุ่มหนาม บริเวณดังกล่าวจะเป็นที่พบกลุ่มของหนามหรือขนแข็งขึ้นอยู่ และเรียงไปตามแนวซี่ หรือสันสูงของต้นอย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งยังเป็นบริเวณที่เกิดตาดอกและแตกกิ่งใหม่ของต้นอีกด้วย นอกจากนี้ดอกจะมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกแยกกัน รังไข่จะอยู่ต่ำกว่าส่วนอื่นๆ ถ้านอกเหนือจากนี้ เช่น ไม่พบตุ่มหนาม หนามขั้นแต่ไม่เป็นระเบียบ ขึ้นอยู่กระจายๆ รอบๆ ต้น ดอกไม้ทั้งกลีบเลี้ยงและกลีบดอก หรือรังไข่อยู่เหนือส่วนอื่นๆ ไม่จัดว่าเป็นแคคตัสทั้งหมด

สำหรับเพื่อนๆ คนที่ไหนที่กำลังสงสัย ก็ลองเอากระบองเพชร หรือน้องแคคตัสมาลองเช็คดูกันได้ว่า ใช่แคคตัสจริงๆ รึป่าว…