เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

โรงเรือนปลูกแคคตัส
IMG_2690

สิ่งสำคัญในการปลูกแคคตัสในโรงเรือน คือ ต้องจัดวางกระถางไว้ในที่ที่สามารถป้องกันฝนได้ มีการระบายน้ำที่ดี และควรพรางแสงให้เหลือเพียง 70-80 เปอร์เซนต์ ถ้ามีการปลูกแคคตัสเป็นจำนวนมากควรทำเป็นโรงเรือนโปร่ง หลังคาสูง มุงด้วยพลาสติกใสหรือใช้ตาข่ายสีดำพรางแสง (saran) และควรอยู่ในพื้นที่ที่แสงไม่รุนแรงมากนัก ควรทำยกพื้นสำหรับวางแคคตัสให้มีความสูงจากพื้นดินขึ้นมาพอประมาณ เพื่อให้เกิดการระบายอากาศโดยรอยและภายใต้กระถาง ส่วนขนาดของโรงเรือนนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่และความพึงพอใจของผู้ปลูก

Incoming search terms:

  • โรงเรือนแคคตัส