เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

สกุล Notocactus
Notocactus

สกุล Notocactus แคคตัสในสกุลนี้มีอยู่ด้วยกัน 35 ชนิดกับอีกหลายสายพันธุ์ ชื่อสกุล Notocactus มาจากภาษากรีก หมายถึง แคคตัสทางตอนใต้ แคคตัสในสกุลนี้มีลักษณะรูปร่างทรงกลมขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5-10 เซนติเมตร และทรงกระบอกสูง 1 เมตร ต้นมีหลายสี เช่น สีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม หรือเหลือสีน้ำตาลแดง มีทั้งขึ้นเป็นต้นเดี่ยวๆ และอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ลำต้นเป็นสันประมาณ 10-30 สัน ตุ่มหนามเป็นตุ่มนู้นเรียงชิดกัน บางครั้งมีขนเป็นปุยนุ่มสีขาว สีเหลือง หรือสีน้ำตาล ปกคลุมอยู่ ประกอบด้วยหนามข้างสั้นและแข็งมาก 20 อัน ยาวประมาณอันละ 0.6-2.5 เซนติเมตร แผ่แนบกับผิวต้น หนามกลางตั้งตรงและโค้งเล็กน้อย มีอยู่ประมาณ 6 อัน ยาวเป็น 2 เท่าของหนามข้าง มีหลายสี เช่น สีขาว สีเหลือง น้ำตาลแดง

ดอกมีลักษณะทรงกรวย มีหลายสีด้วยกัน เช่น สีแดง สีเหลืองหรือสีม่วงแดงเข้ม มักเกิดที่บริเวณยอดต้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.25-7.5 เซนติเมตร ผิวด้านนอกของหลอดดอกมีลักษณะเป็นเกล็ดและมีหนามสั้นแข็งปกคลุมอยู่ ส่วนผลมีขนาดเล็ก บริเวณผิวปกคลุมด้วยขนสั้นแข็ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.25 เซนติเมตร

แคคตัสสกุล Notocactus มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบราซิล ทางตอนเหนืของอาร์เจนติน่า ปารากวัย และอุรุกวัย เจริญเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่ เช่น ตามรอยแยกของหิน บริเวณที่เป็นดินทรายหรือแถบทุ่งหญ้า ส่วนมากจะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ยกเว้นพวกที่มีการแตกหน่อจะสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการแยกหน่อ ชอบบริเวณที่มีการระบายน้ำได้ดี ชนิดที่มีหนามน้อยจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีร่มเงาเพียงเล็กน้อย และควรงดให้น้ำในฤดูหนาว