เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

สกุล Neoporteria
Neoporteria

สกุล Neoporteria สกุลนี้มีอยู่ด้วยกัน 24 ชนิด และหลายสายพันธุ์ ชื่อสกุล Neoporteria ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Carlos Porter นักกีฏวิทยาชาวชีลี ลักษณะรูปร่างต้นเป็นทรงกลมขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 เซนติเมตร แต่ก็พบที่เป็นทรงกระบอกสูงกว่า 1.5 เมตร ลำต้นเป็นสันแข็งแรงมีประมาณ 10-25 สัน ตุ่มหนามเป็นรูปไข่ยาวมากกว่า 1.5 เซนติเมตร ประกอบไปด้วยหนามข้าง 10-50 อัน ส่วนหนามกลางมีมากกว่า 6 อัน หนามอันที่ยาวที่สุดยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร มีหลายสี เช่น สีเหลืองทอง สีน้ำตาล และสีดำ ดอกก็มีหลายสีด้วยกัน เช่น สีชมพู สีแดง สีแดงม่วง กลีบดอกแคบยาวประมาณ 5 เซนติเมตร มักผลิดอกตรงกลางยอดลำต้น และบานไม่มากนัก ชนิดที่มีต้นขนาดเล็กมักผลิดอกดก ผลมีลักษณะยาวรีขนาดเล็ก เมื่อแก่จะเป็นสีเหลืองจนถึงสีแดง

แคคตัสสกุล Neoporteria มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนกลางและตอนเหนือของชีลี ขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเมล็ด ต้องการดินที่มีการระบายน้ำที่ดี ในฤดูร้อนควรให้น้ำอย่างเพียงพอ และควรงดให้น้ำในฤดูหนาว