เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

สกุล Melocactus
Melocactus

สกุล Melocactus แคคตัสในสกุลนี้มีอยู่มากกว่า 60 ชนิด ชื่อสกุล Melocactus มาจากภาษากรีกว่า Melos (Melon) หมายถึงรูปทรงของต้นที่เป็นทรงกลมแป้นหรือทรงกระบอก มีทั้งที่ขึ้นเป็นต้นเดี่ยวๆ หรืขึ้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จนถึงระยะผลิดอกออกผลจะเกิดปุยนุ่มที่เรียกว่า cephalium ที่บริเวณยอดของต้น ซึ่งดอกและผลก็จะเกิดขึ้นในบริเวณนี้ด้วยเช่นกัน

แคคตัสในสกุลนี้มีลำต้นสูงประมาณ 15-100 เซนติเมตร และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-20 เซนติเมตร ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง เป็นสันประมาณ 9-20 สัน มีตุ่มหนามรูปไข่ขนาด 2.5 เซนติเมตร ประกอบไปด้วยหนามข้างที่มีลักษณะโค้งงอ แนบขนานไปกับลำต้น ประมาณ 8-15 อัน แต่ละอันยาวประมาณ 1.25-7.5 เซนติเมตร ส่วนหนามกลางยื่นตรงออกมาจากลำต้น มีอยู่ประมาณ 1-5 อัน และยาว 2-9 เซนติเมตร ทั้งหนามกลางและหนามข้างแข็งแรงมาก ยกเว้นชนิดที่มีหนามสั้น ซึ่งหนามมักอ่อนและละเอียด สีหนามมีหลายสีด้วยกัน เช่น สีขาว สีน้ำตาลออกแดงๆ และดำ บริเวณ cephalium มีขนาดยาวประมาณ 1.25-3.75 เซนติเมตร โดยความยาวของดอกซ่อนอยู่ใน cephalium ผลมีลักษณะยาวเป็นทรงไม้พลอง ยาวมากกว่า 2.5 เซนติเมตร เมื่อแก่จะมีสีชมพูถึงสีแดงแจ่มจ้า บางครั้งผลก็จะจมอยู่ใน cephalium ไม่ปรากฏออกมาให้เห็น

แคคตัสในสกุล Melocactus พบมากที่สุดในบริเวณตอนใต้ของหมู่เกาะเวส์อินดีส ทางตอนใต้ของเม็กซิโก อเมริกา และบราซิล ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่ และหลายสภาพแวดล้อม จะใช้เวลาประมาณ 5-10 ปี ต้นถึงจะสร้าง cephalium แต่ถ้าชนิดที่ต้นมีขนาดเล็กอาจจะใช้เวลามากกว่านั้น ในช่วงฤดูร้อนมีความต้องการน้ำมาก แต่ควรงดให้น้ำในฤดูหนาว