เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

กลุ่ม Astrophytum
Astrophytum myriostigma หนึ่งในสายพันธุ์ Astrophytum

Astrophytum myriostigma หนึ่งในสายพันธุ์ Astrophytum

กลุ่ม Astrophytum แคคตัสกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกรูปหมวกพระบิชอพ ลำต้นกว้าง เป็นเหลี่ยมหรือมีพูลึก มีจุดประสีขาวทั้งต้น มีหลายสายพันธ์ุ เช่น Astrophytum myriostigma , Astrophytum ornatum , Astrophytum capricorne เป็นต้น