เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

สกุล Lophophora
Lophophora

สกุล Lophophora แคคตัสในสกุลนี้มีอยู่เพียง 2 ชนิด แต่มีหลากหลายสายพันธุ์ชื่อสกุล Lophophora มาจากภาษากรีก หมายถึง การผลิดอกออกผลที่ส่วนยอด (crest-bearing) ลักษณะลำต้นเป็นทรงกลม อ่อนนุ่ม เหลืองซีดจนถึงสีเขียวอมฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-13 เซนติเมตร มีทั้งขึ้นเป็นต้นเดี่ยวๆ และเป็นกลุ่ม เป็นระบบรากที่สมบูรณ์ มีลำต้นเป็นสัน ประมาณ 5-13 สัน ตุ่มหนามมีปุยสีขาว อยู่ห่างกันเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ไม่มีหนาม

ดอกมีหลากหลายสีด้วยกัน เช่น สีขาว สีเหลือครีม และสีชมพู จะมีเส้นสีเข้มตรงกลางตามความยาวของกลีบดอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.25-2.5 เซนติเมตร จะเกิดดอกบริเวณยอดที่มีสีขาวปกคลุม ผลมีลักษณะยาว รี ค่อนข้างเล็ก เมื่อแก่จะเป็นสีขาว สีชมพู หรือสีแดง ภายในจะมีเมล็ดอยู่ 2-3 เมล็ด

แคคตัสในสกุล Lophophora มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนกลางของเม็กซิโก และทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา เช่น ในรัฐเท็กซัส สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวหรือดินทราย โตช้า แต่ให้ผลได้ง่าย สามารถออกดอกภายใน 5-6 ปี