เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

สกุล Ferocactus
Ferocactus

สกุล Ferocactus แคคตัสในสกุลนี้มีอยู่ประมาณ 40 ชนิด ชื่อสกุล Ferocactus มีความหมายว่าหนามที่แข็งแรงมาก แคคตัสในสกุลนี้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไปมากมาย เช่น ต้นเป็นทรงกลมหรือทรงกลมแป้น มีขนาดเล็ก หรืออาจะจะเป็นต้นสูงได้ถึง 3 เมตรและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1 เมตร ส่วนมากมักจะขึ้นเป็นต้นเดี่ยวๆ แต่ก็อาจจะพบได้ 2-3 ชนิดที่จะขึ้นอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 20-30 ต้น เช่น ชนิด Ferocactus staninesii บริเวณลำต้นจะมีส่วนที่คล้ายกับหัวเล็กๆ แต่ส่วนนั้นมักจะถูกกลืนหายไปกับสันลำต้นในเวลาต่อมา ลำต้นเป็นสัน 8-30 สันและมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแต่ชนิดของมัน บางชนิดอาจขึ้นเป็นแถวตรง แต่บางชนิดอาจมีลักษณะบิดเป็นเกลียว ตุ่มหนามมีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยหนามข้างที่แข็งมาก มีลักษณะอ้วนและแผ่กระจายไปโดยรอบ ประมาณ 10-20 อัน แต่ละอันยาวประมาณ 7.5 เซนติเมตร และหนามกลางซึ่งโผล่ตั้งออกมาจากตุ่มหนาม ตรงปลายหนามมีลักษณะเป็นรูปตะขอแข็ง ประมาณ 4 อัน และยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร

ดอกมีลักษณะเป็นทรงระฆัง เกิดขึ้นที่บริเวณตุ่มหนามเป็นวงกลมตอนบนของต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-7.5 เซนติเมตร และมีหลายสี เช่น สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง และสีม่วง ผลเป็นรูปไข่ มีลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนกัน เมื่อแก่จะแห้งอยู่คาต้น ยาวมากกว่า 5 เซนติเมตร

แคคตัสสกุล Ferocactus มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา เม็กซิโก และเกาะในแถบอ่าวแคลิฟอร์เนีย แคคตัสในกลุ่มนี้มีระบบรากตื้น ปลูกเลี้ยงง่าย และสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ด แต่จะต้องใช้เวลาหลายปี จึงจะออกดอก ชอบพื้นที่ที่เป็นหินหรือดินที่สามารถระบายน้ำได้ดี และมีธาตุอาหารสมบูรณ์ ในกลุ่มที่มีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเท่านั้น ถ้าหากงดให้น้ำและมีความชื้นในอากาศต่ำ จะสามารถทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้ (2-3 องศาเซลเซียส) ในต้นที่มีอายุ 5-10 ปี ถ้าหากมีความชื้นในอากาศสูงจะเกิดรอยช้ำหรือเกิดจุดสีส้ม