เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

สกุล Espostoa




Espostoa

สกุล Espostoa แคคตัสในสกุลนี้มีอยู่ 8 ชนิด และมีอีก 2-3 สายพันธุ์ ชื่อสกุล Espostoa ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ N.E. Espostoa of Lima ของประเทศเปรู ต้นมีลักษณะเป็นพุ่มๆ หรือคล้ายไม้ยืนต้นก็ได้ มีสีเขียว ปกคลุมไปด้วยขนพุ่มสีขาวหนาแน่น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-15 เซนติเมตร และสูง 2-7 เมตร ลำต้นเป็นสัน 20-30 สัน มีตุ่มหนามอยู่ชิดติดกัน ประกอบไปด้วยหนามข้างที่มีขนาดสั้น ค่อนข้างละเอียดมีหลายสี เช่น สีขาว สีเหลือง หรือสีออกแดงๆ ประมาณ 20-40 อัน หนามกลางมีลักษณะเหมือนกับหนามข้าง แต่แข็งแรงกว่า มีอยู่ประมาณ 1-2 อัน และยาวประมาณ 1-4 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังมี cephalium ซึ่งปกคลุมไปด้วยขนสีเขียวออกเหลืองๆ ถึงสีน้ำตาล อยู่ทางด้านข้างของลำต้น

ดอกจะออกอยู่ตรงบริเวณ cephalium มีลักษณะทรงกรวย สีขาว มักจะบานตอนกลางคืน มีขนาดยาวประมาณ 4-8 เซนติเมตร ผลเมื่อสุกจะเป็นสีแดง มีขนปกคลุมอยู่เล็กน้อย ขนาดยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร แคคตัสในสกุล Espostoa มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเอกวาดอร์ เปรู และโบลิเวีย ปลูกเลี้ยงได้ง่ายและสามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยเมล็ด