เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

สกุล Carnegiea
Carnegiea

สกุล Carnegiea แคคตัสในกลุ่มนี้มีเพียงชนิดเดียว คือ Carnegiea gigantea ชื่อสกุล Carnegiea นี้มีตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติให้แก่นักบุญ Andrew Carnegie

แคคตัสสกุลนี้มีลักษณะรูปร่างต้นเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่ สูงถึง 12 เมตร โดยปกติจะแตกกิ่งเมื่ออายุ 20-30 ปีไปแล้ว โดยจะแตกกิ่งออกมา ตรงบริเวณระดับความสูง 3 เมตร เหนือจากพื้นดิน โคนต้นอาจมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 60 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสันประมาณ 24 สัน มีลักษณะค่อนข้างกลม ตุ่มหนามเป็นสีน้ำตาล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปกคลุมด้วยหนามราว 20 อัน และมีหนามกลางที่แข็งแรงประมาณ 3-6 อัน ยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร ในระยะแรกนั้นหนามจะมีสีขาว และต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีที่คล้ำลง

ดอกมีลักษณะเป็นทรงกรวย สีขาว เป็นมันคล้ายเคลือบด้วยขี้ผึ้งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร เกิดในบริเวณส่วนยอดของลำต้นและมักจะบานตอนกลางคืน ผลเป็นรูปไข่มีขนาดยาวมากกว่า 7.5 เซนติเมตร มีเกล็ดสีเขียวปกคลุมเป็นชั้นๆ เมื่อแก่จะเป็นสีแดงและแตกบานออกคล้ายดอก ภายในผลมีเนื้อสีแดงม่วง และมีเมล็ดสีดำ

แคคตัสสกุล Carnegiea มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา และบริเวณทะเลทรายโซโนราน (Sonoran) ทางตอนเหนือของเม็กซิโก พบได้ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร แคคตัสสกุลนี้ปลูกเลี้ยงได้ง่าย ขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ด แต่จะเจริญเติบโตช้าถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ โดยใช้เวลาประมาณ 40-60 ปี หรืออาจจะมากกว่านั้นจึงจะแตกกิ่งก้านออก