เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

ลักษณะผลของแคคตัส
ผลของแคคตัส

โดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะผลของแคคตัส จะมีสีที่มีความสดใส สะดุดตา รูปร่างแตกต่างกันออกไปมากมาย เช่น รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก หรือรูปไข่ ผิวมีลักษณะมันเรียบ มีขนหรือหนามแข็งปกคลุม หรือมีลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนทับกัน บางชนิดก็อาจจะมีหลายๆ ลักษณะปะปนกันไป เช่น มีทั้งเกล็ดและมีทั้งขน เป็นต้น

ส่วนเนื้อในผลของแคคตัส นั้นมีลักษณะที่นุ่มใสคล้ายๆ กับวุ้น และมีเมล็ดปะปนอยู่ในเนื้อ บางชนิดเมื่อผลแก่เต็มที่จะแห้งไปทั้งผล แต่บางชนิดเมื่อผลแก่จะปริแตกออกมาทำให้เมล็ดกระเด็นหายไปได้