เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

ความเป็นมาของแคคตัส
Cactus

ต้นตระกูลของแคคตัสเริ่มในช่วงยุค Mesozonic และช่วงต้นของยุค Teriaary ซึ่งเป็นยุคที่พืชมีดอกมีการพัฒนามากที่สุด แต่เดิมนั้นแคคตัสมีลักษณะที่ไม่แตกต่างจากพืชชนิดอื่นๆ เท่าไรนัก ยังคงมีใบที่แท้จริงและมีทรงต้นเหมือนๆ กับพืชชนิดอื่น แต่ด้วยเหตุผลที่ต้องเผชิญกับอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนลดลงและอากาศที่ร้อนแห้ง จึงส่งผลกระทบต่อพืชในแถบนี้ที่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง จึงต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศเพื่อให้สามารถต้านทานต่อสภาพแวดล้อมเช่นนี้ให้ได้ จึงมีการเก็บสะสมน้ำจำนวนมากไว้ที่ลำต้น ทำให้ลำต้นมีลักษณะอวบอ้วนและสั้นลง

แคคตัสเป็นพืชพื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกา มีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ ด้วยวิธีการต่างๆ กัน เช่น แคคตัสสกุล Rhipsalis แพร่พันธุ์อยู่ในแอฟริกาและอินเดียโดยนก หรือแคคตัสสกุล Opuntia ซึ่งมีผู้นำเข้าไปปลูกเลี้ยงในทวีปยุโรป เป็นต้น

สำหรับในประเทศไทยเอง ไม่ได้มีการบันทึกประวัติไว้อย่างแน่ชัดว่ามีการนำเข้าแคคตัสเข้ามาปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่คาดว่าน่าจะยาวนานกว่า 30 ปีมาแล้ว โดยในสมัยก่อนมีแคคตัสเพียงไม่กี่สายพันธุ์เท่าไร อย่างเช่น ใบเสมอ หรือโบตั๋น เป็นต้น