เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

ขั้นตอนการเพาะเมล็ด
หลังจากเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เริ่มลงมือเพาะได้เลย ก่อนอื่นควรที่จะเตรียมนำสำลีมาวางไว้ที่ก้นของภาชนะเพาะ ปิดรูที่ก้นภาชนะให้สนิท แต่ต้องไม่อัดแน่นจนเกินไป จากนั้นดึงเศษสำลีลงให้ทั่วๆ รูแผ่ให้ทั่วแล้วกดลงไปเบาๆ เสร็จแล้วโรยทรายลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ปิดกั้นกระถางและชิ้นสำลีไว้ ซึ่งทรายที่นำมาใช้ เป็นที่ทรายชนิดละเอียดก็ได้ เทวัสดุเพาะที่เตรียมไว้ลงภาชนะแต่ละใบ แต่ไม่ควรเทจนถึงขอบให้เหลือระยะจากขอบบนลงมาประมาณ 1/3 นิ้ว ใช้มือตบเบาๆ ให้วัสดุเพาะได้ระดับเสมอกัน ถ้าวัสดุเพาะตามขอบยวบลงไปให้โรยเติมลงไปอีกเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดกลิ้งไปอยู่ใกล้ขอบภาชนะ

เนื่องจากเมล็ดแคคตัสมีหลายชนิด เมล็ดแต่ละขนาดต้องการการดูแลและวิธีเพาะที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เราจึงต้องแบ่งวิธีการนำเมล็ดลงดินโดยแบ่งได้เป็น 4 วิธี ได้แก่

1. เมล็ดขนาดเล็กมาก ควรเริ่มจากการโปยทรายหยาบลงไปก่อน โดยโรยบนวัสดุเพาะบางๆ และให้สม่ำเสมอ จากนั้นจึงโรยเมล็ดตามลงไปให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมล็ดเหล่านี้จะตกลงไประหว่างเมล็ดทราย นำภาชนะเพาะไปวางบนถาดหรือจานที่บรรจุและปล่อยให้ดูดน้ำจนเปียก เพื่อให้แน่ใจว่าเมล็ดจะตกลงไปในระหว่างเมล็ดทราย ให้ใช้น้ำฉีดพ่นไล่ส่วนที่ค้างอยู่ด้านบนให้ลงไปอยู่ในส่วนที่มีทรายรองรับ และงอกได้ ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีขึ้นไป จากนั้นจึงยกไปวางไปถาดหรือจานอีกใบหนึ่ง

2. เมล็ดขนาดกลาง เริ้มจากการวางเมล็ดให้ทั่ววัสดุเพาะที่ผสมไว้ วางภาชนะเพาะลงในถาดหรือจานบรรจุน้ำ ปล่อยให้ดูดน้ำจนเปียกทั่ว จะทำให้มองเห็นเมล็ดและเมล็ดจะไม่กลิ้งไปมาเนื่องจากอยู่บนวัสดุที่เปียก จากนั้นโปรยทรายหยาบให้ทั่วจนมองไม่เห็นเมล็ด แต่อย่าโปรยจนหนา เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงยกไปวางในถาดหรือจานอีกใบหนึ่ง

สำหรับในบทความต่อไปจะมาต่อในอีก 2 ขั้นตอนการเพาะเมล็ดขนาดใหญ่ และการขั้นตอนการเพาะเมล็ดผสมกันหลายขนาด