เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

กลุ่ม Ario carpus
แคคตัสพันธุ์หนึ่งในกลุ่ม Ario carpus

แคคตัสพันธุ์หนึ่งในกลุ่ม Ario carpus

กลุ่ม Ario carpus เป็นพืชพื้นเมืองของเม็กซิโก และรัฐเท็กซัสของอเมริกา มีรูปร่างแปลก สะดุดตา บางชนิดมีลักษณะคล้ายเกล็ดหินที่มีชีวิต มักออกดอกบริเวณยอดบนสุด มีหลายสายพันธุ์ เช่น Ariocarpus fissuratus , Ariocarpus retusus , Ariocarpus trigonus เป็นต้น