เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

กลุ่ม Melocactus
Melocactus

กลุ่ม Melocactus กลุ่มนี้มีขนาดลำต้นค่อนข้างเล็ก มีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมแป้นหรือทรงกระบอก เห็นสันต้นชัดเจน บริเวณโคนของหลอดดอกอาจจะมีปุยนุ่มหรือไม่มีก็ได้ แต่จะไม่มีหนามขึ้นปกคลุม ดอกเกิดจากด้านบนของ cephalium ยกเว้น สกุล Buiningia ดอกจะเกิดบริเวณด้านข้างของ Cephalium แบ่งออกเป็น สกุล Buiminagia , Discocactus และ Melocactus